OFW is een samenwerking jeugdvoetbal overeenkomst (SJO) van de voetbalverenigingen

Old Forward en Wapserveen.

Doelstellingen

Jeugdige voetballers met zo veel mogelijk beleving en plezier haar sport laten beoefenen! Gericht op ontwikkeling! Door de samenwerking spelers zo veel mogelijk indelen op leeftijdsniveau.

Jeugdcommissie

De nieuwe jeugdcommissie bestaat vanaf augustus 2015 uit de volgende leden: Peter van Assen, Jurjen Visser, Bas Ferwerda, Ina Broertjes, Roeland Sol en Onno Doorten.

De taakverdeling van de jeugdcommissie is te vinden door op onderstaande link te klikken.

TAAKVERDELING JEUGD BESTUUR

Sinds seizoen 2017/2018 heeft de jeugd vereniging een jeugdplan, dat via onderstaande link is in te zien.

Jeugdplan SJO OFW 2017