Gedragsregels jeugd OFW!

Normen en waarden bij OFW!

Onze gedragsregels zijn duidelijk en eenvoudig:

 • Pest, plaag en discrimineer niet.
 • Wat je stukmaakt, moet je zelf betalen.
 • Intimiderend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Ruim je afval zelf op.
 • Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar.
 • Gebruik geen geweld.

 

Tijdens de wedstrijd

 • Zorg dat je op tijd bent. Laat je teamgenoten niet wachten.
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een wedstrijd, dan zeg je af bij de leider.
 • Niet afzeggen voor een wedstrijd betekent een volgende keer niet meespelen.
 • Ieder jeugdlid draagt schone en correcte voetbalkleding
 • Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen, zelfs bij de training.
 • Spelers die zich schuldig maken aan wangedrag of onsportief gedrag zullen hierop worden aangesproken, waarbij de ouders op de hoogte worden gebracht (..wedstrijden schorsing en bij herhaling .. wedstrijden).
 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/leider op. Alleen zij bepalen de opstelling.
 • De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas tijdens de wedstrijd.
 • Ouders respecteren de leider en scheidsrechter en gedragen zich netjes langs de lijn.
 • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat ten koste van het spel.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Na afloop van een wedstrijd is douchen verplicht.

 

Tijdens trainingen

 • Zorg dat je op tijd bent.
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een training, dan zeg je af bij de trainer.
 • Tijdens de trainingen volg je de aanwijzingen van de trainer op.
 • Alleen met toestemming van de trainer mag je tijdens de training het veld verlaten.
 • Ook bij de training zijn scheenbeschermers verplicht.
 • Na afloop van een training is douchen gewenst.

 

In de kleedkamer

 • Alleen de leiders hebben toegang tot de kleedkamers (dus geen ouders) (A,B,C,D)
 • Tijdens trainingen maak je alleen gebruik van de kleedkamer die is toegewezen. Uit andere kleedkamers blijf je weg.
 • In de kleedkamer blijf je van een ander zijn eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt er voor dat de kleedkamer na wedstrijd of training schoon achtergelaten wordt.
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren.

Algemeen; Voor spelers beneden de 16 jaar is roken en het drinken (18 jaar( van alcoholische dranken verboden op het sportpark. Voor spelers van18 jaar en ouder wordt er niet gerookt-gedronken vanaf de wedstrijdvoorbereiding tot na het douchen.

Trainers en leiders zullen erop letten dat elk lid van OFW deze gedragregels opvolgt. Van iedere speler verwachten we dat hij zich aan deze regels houdt en er op let dat ook andere leden dit doen.