• AVG en Privacyverklaring vv Wapserveen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG, een nieuwe strengere privacywetgeving, houdt onder andere in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Daarom treft u vanaf heden onderaan de webpagina van vv Wapserveen een link naar onze Privacyverklaring. 

Bestuur vv Wapserveen

De volledige privacyverklaring vv Wapserveen: