Wapserveen verduurzaamt!

De oude gasontladingslampen die midden jaren 90’ van de vorige eeuw  werden geplaatst, hebben vele jaren dienst bewezen, maar waren ook dringend aan vervanging toe. Door de afnemende lichtopbrengst was het zicht te beperkt om goed te kunnen trainen.

Door de realisatie van nieuwe ledverlichting op het trainingsveld kan er door de leden weer volop getraind worden. Uiteraard willen wij als kleine voetbalvereniging ook een bijdrage leveren aan het reduceren van het energieverbruik.

Met de aanschaf van nieuwe ledverlichting is een behoorlijk kostenplaatje gemoeid, maar door het werven een aantal grote sponsoren is het gelukt om dit mooie project te realiseren.

Vermilion Energy, Bercoop Fonds, Boermarke Wapserveen, Ondernemersfonds Westerveld en JP Led verlichting, dank voor de sponsoring.

Donateurskaart

De donateurskaart valt weer op de mat. Nog geen donateur, maar wilt u graag donateur worden? Meldt u zich dan aan: penningmeester@vvwapserveen.nl

U steunt hiermee de club, ontvangt ’t clubbladtien en heeft gratis toegang tot de thuiswedstrijden van Wapserveen.